Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 25. februārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – X BV/Classic Coach Company vof, Y, Z

(Lieta C-112/21)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāja: X BV

Atbildētāji: Classic Coach Company vof, Y, Z

Prejudiciālie jautājumi

Vai, lai konstatētu, ka pastāv kādas trešās personas “agrākas tiesības” atceltās Direktīvas 2008/95/EK 1 6. panta 2. punkta izpratnē,

pietiek ar to, ka pirms preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas šī trešā persona komercdarbībā izmantoja tiesības, kas atzītas saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, vai

ir nepieciešams, lai šī trešā persona, pamatojoties uz šīm agrākajām tiesībām, saskaņā ar attiecīgām valsts tiesību normām varētu aizliegt preču zīmes īpašniekam izmantot preču zīmi?

Vai atbildot uz pirmo jautājumu ir nozīme arī tam, vai preču zīmes īpašniekam ir vēl agrākas (saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem atzītas) tiesības attiecībā uz apzīmējumu, kas reģistrēts kā preču zīme, un, ja atbilde ir apstiprinoša, vai ir nozīme tam, vai preču zīmes īpašnieks var aizliegt trešās personas apgalvoto “agrāku tiesību” izmantošanu, pamatojoties uz šīm vēl agrākajām atzītajām tiesībām?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 2008, L 299, 25. lpp.).