Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 25. februarja 2021 – BT/Laudamotion GmbH

(Zadeva C-111/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vlagateljica revizije: BT

Tožena stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Laudamotion GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je bolezenska duševna motnja potnika, ki je posledica nesreče, „telesna poškodba“ v smislu člena 17(1) Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, ki je bila sklenjena 28. maja 1999 v Montrealu, s strani Evropske skupnosti podpisana 9. decembra 1999 in v njenem imenu odobrena s Sklepom Sveta 2001/539/ES1 z dne 5. aprila 2001?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

ali člen 29 navedene konvencije nasprotuje pravici do odškodnine, ki bi obstajala na podlagi veljavne nacionalne zakonodaje?

____________

1 Sklep Sveta z dne 5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) s strani Evropske skupnosti (UL 2001, L 194, str. 38).