Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tartu Ringkonnakohus (Estonija) 11. maja 2012 - A. Karuse AS proti Politsei- ja Piirivalveamet

(Zadeva C-222/12)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Tartu Ringkonnakohus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A. Karuse AS

Tožena stranka: Politsei- ja Piirivalveamet

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba formulacijo "za vzdrževanje cest", uporabljeno pri opredelitvi izjeme, ki je dovoljena s členom 13(1)(h) Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, razlagati tako, da zajema tovornjak prekucnik s skupno maso 25,5 tone, ki po javni cesti prevaža gramoz iz peskokopa na kraj, kjer se popravlja in vzdržuje cesta?

____________

1 - Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, str. 1).