Language of document : ECLI:EU:C:2014:142

Věc C‑222/12

A. Karuse AS

v.

PolitseI‑ja Piirivalveamet

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tartu ringkonnakohus)

„Silniční doprava – Nařízení (ES) č. 561/2006 – Povinnost používat tachograf – Výjimka pro vozidla používaná v souvislosti s údržbou silnic – Vozidlo převážející štěrk z místa nakládky na místo údržby silnice“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 13. března 2014

Doprava – Silniční doprava – Sociální právní předpisy – Výjimky – Povinnost montáže a užívání tachografu – Vozidla používaná v souvislosti s údržbou silnic – Pojem – vozidla přepravující materiál na místo údržby silnice – Zahrnutí – Podmínky – Posouzení vnitrostátním soudem

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006, čl. 13 odst. 1 písm. h)]

Pojem vozidla používaná v souvislosti s údržbou silnic uvedený v čl. 13 odst. 1 písm. h) nařízení č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, která mohou být vyňata z povinnosti používat tachograf, musí být vykládán v tom smyslu, že se vztahuje na vozidla přepravující materiál na místo údržby silnice, a to za podmínky že přeprava zcela a výlučně souvisí s prováděním uvedených prací a představuje akcesorickou činnost k těmto pracím. Je na vnitrostátním soudu, aby s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem věci posoudil, zda tomu tak je v daném případě.

(viz bod 48 a výrok)