Language of document : ECLI:EU:C:2014:142

Cauza C‑222/12

A. Karuse AS

împotriva

Politsei- ja Piirivalveamet

(cerere de decizie preliminară formulată de Tartu ringkonnakohus)

„Transporturi rutiere – Regulamentul (CE) nr. 561/2006 – Obligație de utilizare a unui tahograf – Derogare pentru vehicule utilizate de serviciile de întreținere a drumurilor – Vehicul care transportă pietriș de la locul de încărcare la locul unde se desfășoară lucrările de întreținere a drumurilor”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 13 martie 2014

Transporturi – Transporturi rutiere – Dispoziții sociale – Derogări – Obligația de instalare și de folosire a unui tahograf – Vehicule utilizate de serviciile de întreținere a drumurilor – Noțiune – Vehicule care transportă materiale la locul unde se desfășoară lucrările de întreținere a drumurilor – Includere – Condiții – Apreciere de către instanța națională

[Regulamentul nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 13 alin. (1) lit. (h)]

Noțiunea de vehicule utilizate de serviciile de întreținere a drumurilor, care figurează la articolul 13 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, vehicule care pot fi scutite de utilizarea unui tahograf, trebuie interpretată în sensul că include vehiculele care transportă materiale la locul unde se desfășoară lucrările de întreținere a drumurilor, cu condiția ca transportul să fie în totalitate și în exclusivitate în legătură cu realizarea lucrărilor respective și să constituie o activitate accesorie acestora. Revine instanței naționale sarcina de a verifica, ținând seama de toate elementele pertinente în cauză, dacă această situație se regăsește în speță.

(a se vedea punctul 48 și dispozitivul)