Language of document :

2011 m. gegužės 3 d. pareikštas ieškinys byloje Sigma Alimentos Exterior prieš Komisiją

(Byla T-239/11)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madridas, Ispanija), atstovaujama advokato M. Ferre Navarrete

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamo sprendimo 1 straipsnio 1 dalį, nes jame konstatuojama, kad iš dalies pakeisto Ispanijos pelno mokesčio įstatymo (TRLIS) 12 straipsnio 5 dalis yra valstybės pagalbos schema.

Tuo atveju, jei nebus patenkintas pirmasis reikalavimas, panaikinti ginčijamo sprendimo 1 straipsnio 1 dalį, nes jame konstatuojama, kad TRLIS 12 straipsnio 5 dalyje numatyta valstybės pagalbos schema, taikoma tik įgyjant kontrolę suteikiantį užsienio įmonės akcijų paketą.

Tuo atveju, jie nebus patenkinti pirmieji du reikalavimai, panaikinti ginčijamo sprendimo 4 straipsnį, nes pagal jį numatyta, kad Ispanija turi išieškoti nesuderinamą pagalbą kol galutinis sprendimas, dėl kurio pateiktas šis ieškinys, bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė šioje byloje 2008-2010 mokestiniais metais įsigijo Jungtinėse Valstijose ir Peru įsteigtų įmonių akcijų ir pagal TRLIS 12 straipsnio 5 dalį taikė finansinės prestižo vertės, susidariusią įsigyjant kontrolę suteikiantį užsienio įmonės akcijų paketą, amortizaciją.

2011 m. sausio 12 d. Komisija priėmė ginčijamą sprendimą C(2010) 9566 galutinis dėl Ispanijos įgyvendintos finansinės prestižo vertės amortizacijos mokesčių tikslais įsigyjant užsienio bendrovės akcijų Nr. C 45/07 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007). Po šio sprendimo Ispanijos mokesčių institucija atliko patikrinimus, siekdama ištaisyti ieškovės taikytą amortizaciją.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su priemonės pripažinimo valstybės pagalba reikalavimų neatitikimu.

Šiuo požiūriu ieškovė teigia, kad pagrindinis argumentas, dėl kurio sprendime nurodyta mokesčių schema negali būti laikoma valstybės pagalba, yra atrankiojo ginčijamos priemonės pobūdžio nebuvimas. Iš tikrųjų Komisija klysta, pripažindama, kad siekis sudaryti palankesnes sąlygas Ispanijos įmonėms įsigyti užsienio įmones ir reikalavimas, kad joms priklausytų bent 5 % užsienio bendrovės akcijų, tenkina atrankinio pobūdžio kriterijų. Ieškovės nuomone, Komisija šią išvadą padarė remdamasi įmonių, kurios taikė nurodytą schema, veiklos pobūdžio ir rūšių analize.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su sprendimo motyvų trūkumu.

Ieškovė mano, jog Komisijos nuomonė, kad nėra teisinių kliūčių įmonėms Jungtinėse Valstijose ar Peru įsigyti, nėra pakankamai pagrįsta.

____________