Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Sigma Alimentos Exterior v. komissio

(asia T-239/11)1

(Valtiontuet – Yhteisöverosäännökset, joiden perusteella yritykset, joiden verotuksellinen kotipaikka on Espanjassa, voivat kirjata omistusosuuksien hankkimisesta yrityksissä, joiden verotuksellinen kotipaikka on ulkomailla, johtuvan liikearvon kuluksi – Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, ja jossa määrätään se perittäväksi takaisin – Valtiontuen käsite – Valikoivuus – Viitejärjestelmä – Poikkeus – Kohtelun erilaisuus – Erilaisen kohtelun perusteltavuus)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Espanja) (edustajat: aluksi asianajajat A. Morillo Méndez ja M. Ferre Navarrete, sitten asianajajat A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio ja C. Cañizares Pacheco)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi R. Lyal, C. Urraca Caviedes ja P. Němečková, sitten R. Lyal ja C. Urraca Caviedes)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jolla vaaditaan Espanjassa sovelletusta omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa kohteissa johtuvan rahallisen liikearvon kirjaamisesta kuluksi 12.1.2011 annetun komission päätöksen C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (EUVL 2011, L 135, s. 1) 1 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan kumoamista.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Sigma Alimentos Exterior, SL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 204, 9.7.2011.