Language of document :

2018 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sigma Alimentos Exterior / Komisija

(Byla T-239/11)1

(Valstybės pagalba – Nuostatos dėl pelno mokesčio, pagal kurias įmonėms, mokesčių tikslais reziduojančioms Ispanijoje, leidžiama amortizuoti prestižą, atsiradusį įsigijus įmonių, mokesčių tikslais reziduojančių užsienyje, akcijų – Sprendimas, kuriuo pagalba pripažįstama nesuderinama su vidaus rinka, ir nurodoma ją susigrąžinti – Valstybės pagalbos sąvoka –Atrankumas – Referencinė sistema – Leidžianti nukrypti nuostata – Skirtingas požiūris – Skirtingo požiūrio pateisinimas)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madridas, Ispanija), atstovaujama iš pradžių advokatų A. Morillo Méndez ir M. Ferre Navarrete, vėliau – advokatų A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio ir C. Cañizares Pacheco

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama iš pradžių R. Lyal, C. Urraca Caviedes ir P. Němečková, vėliau – R. Lyal ir C. Urraca Caviedes

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2011 m. sausio 12 d. Komisijos sprendimo 2011/282/ES dėl Ispanijos įgyvendintos finansinės prestižo vertės amortizacijos mokesčių tikslais įsigyjant užsienio bendrovės akcijų Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (OL L 135, 2011, p. 1) 1 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnį.

Rezoliucinė dalis

1.    Atmesti ieškinį.

2.    Sigma Alimentos Exterior, SL padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 204, 2011 7 9.