Language of document : ECLI:EU:T:2018:781


 


 A Törvényszék (kilencedik tanács) 2018. november 15i ítélete – Sigma Alimentos Exterior kontra Bizottság

(T239/11. sz. ügy)

„Állami támogatások – Társasági adóra vonatkozó olyan rendelkezések, amelyek a spanyolországi adózási illetőségű vállalkozásoknak lehetővé teszik a külföldi adózási illetőségű vállalkozásokban való részesedésszerzésből eredő üzleti és cégérték amortizációját – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és a visszatéríttetését elrendelő határozat – Az állami támogatás fogalma – Szelektivitás – Referencia‑rendszer – Eltérés – Eltérő bánásmód – Az eltérő bánásmód igazolása”

1.      Bírósági eljárás – Az elfogadhatóság vizsgálatát megelőző érdemi vizsgálat – Megengedhetőség

(lásd: 26., 27. pont)

2.      Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – Az intézkedés szelektív jellege – Adóelőnyt biztosító intézkedés – Valamely gazdasági előny fennállásának meghatározására szolgáló referenciakeret – A tárgyi hatály meghatározása – Szempontok – A szóban forgó intézkedés célja és a referenciakeret célja között fennálló kapcsolat – A szóban forgó intézkedés hatálya alá és a referenciakeret hatálya alá tartozó helyzetek összehasonlítható jellege

(EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 47., 48. és 82–93. pont)

3.      Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – Az intézkedés szelektív jellege – Adóelőnyt biztosító intézkedés – Valamennyi gazdasági szereplőre megkülönböztetés nélkül alkalmazandó általános jellegű intézkedés – Az engedélyezéséhez szükséges műveletekhez hasonló műveletekre nem alkalmazható intézkedés – Szelektívnek minősíthető intézkedés

(EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 69. pont)

4.      Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – Az intézkedés szelektív jellege – Adóelőnyt biztosító intézkedés – Valamely gazdasági előny fennállásának meghatározására szolgáló referenciakeret – A tárgyi hatály meghatározása – A saját referenciakeretének minősülő intézkedés – Feltételek – Sajátos célokat követő, egyértelműen körülhatárolt adószabályozás – Hiány – Az intézkedés rendszeres és általános jellege

(EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 113–117. pont)

5.      Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – Az intézkedés szelektív jellege – Az általános adórendszertől való eltérés – Hasonló ténybeli és jogi helyzetben lévő vállalkozások közötti különbségtétel – Értékelési szempontok – Az általános adórendszer egésze által kitűzött célra tekintettel történő összehasonlítás

(EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés)

(lásd: 128–134. pont)

6.      Államok által nyújtott támogatások – Fogalom – Az intézkedés szelektív jellege – Az általános adórendszertől való eltérés – A rendszer jellegére és szerkezetére alapított igazolás – Értékelési szempontok – Az általános adórendszerben rejlő mechanizmusokhoz tartozó cél megvalósítására irányuló intézkedés – Megfelelő jelleg

(EUMSZ 107. cikk, (1) bekezdés; 659/1999 tanácsi rendelet)

(lásd: 135–145., 157., 165. és 166. pont)

Tárgy

A külföldi vállalkozásban való részesedésszerzés esetén Spanyolország által az üzleti és cégértékre alkalmazott adózási amortizációról szóló, C‑45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), 2011. január 12‑i 2011/282/EU bizottsági határozat (HL 2011. L 135., 1. o.) 1. cikke (1) bekezdésének és 4. cikkének megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Sigma Alimentos Exterior, SL a saját költségein felül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.