Language of document :

Tožba, vložena 28. maja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-57/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije o zmanjšanju nadomestila za invalidnost tožeče stranke za mesece od junija do septembra.

Predlogi tožeče stranke

Za nična naj se razglasita sklep Komisije in zavrnitev predloga z dne 19. oktobra 2011, v delu, v katerem je do nje prišlo na podlagi tega sklepa;

za nična naj se razglasita sklep Komisije in zavrnitev predloga z dne 20. oktobra 2011, v delu, v katerem je do nje prišlo na podlagi tega sklepa;

za nične naj se razglasijo sklepi, če ti obstajajo, na podlagi katerih je Komisija nezakonito odbila, od vsakega mesečnega izplačila nadomestila za invalidnost, do katerega je upravičena tožeča stranka, za mesece od junija do septembra 2011, denarne zneske v skupni višini 1661 EUR, in razglasitev ničnosti sklepov o tem, da se opravijo ti odbitki, če ti obstajajo;

Komisiji naj se naloži izplačilo tožeči stranki zneska 1661 EUR in zamudne obresti na ta znesek po 15 % letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 27. oktobra 2011 do dneva plačila tega zneska;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.