Language of document :

22. mail 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-56/12)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus mitte teha hageja eest pärast tema lepingu lõppemist ja tema töötuse ajal Saksamaa või Euroopa Liidu pensionikindlustuse sissemakseid ning nõue võtta hageja Euroopa Liidu pensioniskeemi liikmeks või kanda tema pensioniõigused üle Saksamaa pensionikindlustusse.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni peadirektoraadi teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 24. veebruari 2012. aasta otsus nr R/813/11;

kohustada kostjat võtma hageja Euroopa Ühenduse ametnike ja muude teenistujate pensioniskeemi liikmeks 1. aprillist 2008 kuni 31. augustini 2009 ning tegema vastavad sissemaksed;

teise võimalusena kohustada kostjat taotlema hageja tagantjärele kindlustamist Saksamaa pensionikindlustuses 1. aprillist 2008 kuni 31. augustini 2009 ning tegema hageja eest seaduses ettenähtud suuruses Saksamaa pensionikindlustuse sissemakseid;

kolmanda võimalusena tuvastama, et kostja on kohustatud maksma hagejale alates pensioni saamisest kahjuhüvitist pensioni vähenemist eest vastavalt summale, mille võrra on pension väiksem kui siis, kui 1. aprillist 2008 kuni 31. augustini 2009 oleks tehtud kohustusliku pensionikindlustuse makseid seaduses ettenähtud suuruses.