Language of document :

Sag anlagt den 22. maj 2012 – ZZ og ZZ mod Kommissionen

(Sag F-55/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ og ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af forslagene til overførsel af de pensionsrettigheder, som sagsøgerne har erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, på grundlag af en beregning, som tager hensyn til de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser, der trådte i kraft efter sagsøgernes anmodning om overførsel.

Sagsøgernes påstande

Annullation af afgørelserne med forslagene til overførsel af sagsøgernes pensionsrettigheder i forbindelse med sagsøgernes anmodning i henhold til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten, som indeholder et forslag beregnet på grundlag af de almindelige gennemførelsesbestemmelser, der blev vedtaget den 3. marts 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.