Language of document :

Tožba, vložena 22. maja 2012 – ZZ in ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-55/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: ZZ in ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti predlogov za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred začetkom dela na Komisiji, ki temeljijo na izračunu, ki upošteva nove Splošne izvedbene določbe (SDI), ki so začele veljati po predlogu tožečih strank o prenosu.

Predlog tožečih strank

Odločbe, ki vsebujejo predloge o prenosu pokojninskih pravic tožečih strank v okviru njihovega predloga na podlagi člena 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ki vsebujejo predlog, izračunan na podlagi Splošnih izvedbenih določb, sprejetih 3. marca 2011, naj se razglasijo za nične.

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.