Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 28. maijā – ZZ/Komisija

(lieta F-58/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt netiešo lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums par to, lai atbildētāja izpilda Civildienesta tiesas 2008. gada 4. novembra spriedumu lietā F-41/08 Marcuccio/Komisija, un prasība atlīdzināt kaitējumu, kuru, kā apgalvo prasītājs, viņš ir cietis

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kuru izdevusi Komisija vai vismaz par kura pieņemšanu tā ir atbildīga, un ar kuru ir noraidīti – neatkarīgi no šīs noraidīšanas formas un neatkarīgi no tā, vai noraidījums ir daļējs vai pilnīgs, – prasītāja apgalvojumi, kas izteikti 2011. gada 25. marta lūgumā;

atcelt lēmumu, kuru izdevusi Komisija vai vismaz par kura pieņemšanu tā ir atbildīga, un ar kuru ir noraidīti – neatkarīgi no šīs noraidīšanas formas un neatkarīgi no tā, vai noraidījums ir daļējs vai pilnīgs, – prasītāja apgalvojumi, kas izteikti 2011. gada 17. oktobra sūdzībā;

ciktāl nepieciešams, atzīt, ka Komisija ir rīkojusies prettiesiski, vismaz daļēji atturoties saprātīgā termiņā veikt pasākumus, lai izpildītu Civildienesta tiesas 2008. gada 4. novembra spriedumu lietā F-41/06 Marcuccio/Komisija;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam naudas summu EUR 70 000 apmērā par netaisnīga kaitējuma atlīdzību, kuru viņš ir cietis tādēļ, ka Komisija prettiesiski ir atteikusies veikt visus pasākumus, lai izpildītu 2008. gada 4. novembra spriedumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.