Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 октомври 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-57/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Обезщетение за инвалидност — Приспадане на размера на вземане на институция — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти лишена от всякакво правно основание)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: G. Cipressa, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Gattinara, подпомагани от A. Dal Ferro, адвокат)

Предмет

Искане за отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да намали размера на обезщетението за инвалидност на жалбоподателя за месеците от юни до септември 2011 г. и за плащане на 15 % лихва, както и на сумата от 500 EUR

Диспозитив

Отхвърля жалбата отчасти като явно недопустима и отчасти като лишена от всякакво правно основание.

Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски, направени от Европейската комисия, включително тези, които се отнасят до обезпечителното производство по дела F-57/12 R и T-464/12 P(R).

Осъжда г-н Marcuccio да заплати на Съда на публичната служба сумата от 2 000 EUR.

____________

1 ОВ C 227, 28.7.2012 г., стр. 37.