Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. října 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-57/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Příspěvek v invaliditě – Odpočet výše pohledávky orgánu – Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti postrádá jakýkoli právní základ“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení implicitních zamítavých rozhodnutí Komise o snížení částky příspěvku v invaliditě žalobce za červen až září 2011 a na zaplacení úroku ve výši 15 %, jakož i částky 500 eur.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zčásti zjevně nepřípustná a zčásti postrádající jakýkoli právní základ.

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí, včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžných opatřeních ve věcech F 57/12 R a T 464/12 P(R).

Luigimu Marcucciovi se ukládá povinnost zaplatit Soudu pro veřejnou službu částku ve výši 2 000 eur.

____________

1     Úř. věst. C 227, 28.7.2012, s. 37.