Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) esimehe 7. oktoobri 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-57/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Invaliidsustoetus – Institutsiooni võlanõude summa mahaarvamine – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C.  Berardis-Kayser ja G. Gattinara, keda abistab advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada otsused, millega komisjoni jättis kaudselt rahuldamata otsuse vähendada hagejale makstavat invaliidsustoetust perioodi eest 2011. aasta juuni kuni september, ning nõue maksta intressi määraga 15% ja 500 euro suurune summa

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, kaasa arvatud ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seonduvad kulud kohtuasjades F-57/12 R ja T-464/12 P(R).

Mõista L. Marcucciolt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 2 000 euro suurune summa.

____________

1 ELT C 227, 28.7.2012, lk 37.