Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 7.10.2013 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-57/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Työkyvyttömyyskorvaus – Toimielimen saatavan määrän alentaminen – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Gattinara, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus komission implisiittisten hylkäyspäätösten, jolla kantajan työkyvyttömyyskorvausta alennetaan vuoden 2011 kesäkuun ja syyskuun välisellä ajanjaksolla, kumoamisesta ja vaatimus 15 prosentin koron ja 500 euron maksamisesta.

Määräysosa

Osa kanteesta jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osa hylätään selvästi täysin perusteettomana.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut, asioita F-57/12 R ja T-464/12 P (R) koskevassa välitoimimenettelyssä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Luigi Marcuccio velvoitetaan maksamaan virkamiestuomioistuimelle 2 000 euroa.

____________

1 EUVL C 227, 28.7.2012, s. 37.