Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 7. oktobra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-57/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Invaliditātes pabalsts – Iestādes prasījuma summas atskaitīšana – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un G. Gattinara, piedaloties A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas netieši izteiktos noraidošos lēmumus samazināt prasītāja invaliditātes pabalsta apmēru par 2011. gada jūniju–septembri un samaksāt procentus pēc 15 % likmes, kā arī EUR 500

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami juridiski nepamatotu;

L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kas ir saistīti ar pagaidu noregulējuma tiesvedību lietās F-57/12 R un T-464/12 P(R).

L. Marcuccio maksā Civildienesta tiesai EUR 2000.

____________

1      OV C 227, 28.7.2012., 37. lpp.