Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 octombrie 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-57/12)1

(Funcție publică – Funcționari – Prestație de invaliditate – Deducerea cuantumului unei creanțe a unei instituții – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Gattinara, în calitate de agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziilor implicite de respingere ale Comisiei de reducere a cuantumului prestației de invaliditate a reclamantului pentru lunile iunie-septembrie 2011 și de plată a unei dobânzi de 15 %, precum și a sumei de 500 de euro

Dispozitivul

Respinge acțiunea, în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată.

Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană, inclusiv pe cele aferente procedurii privind măsurile provizorii în cauzele F-57/12 R și T-464/12 P(R).

Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata către Tribunal a sumei de 2 000 de euro.

____________

1 JO C 227, 28.7.2012, p. 37.