Language of document : ECLI:EU:F:2013:96

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. birželio 26 d.

Byla F‑56/12

Willy Buschak

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Laikinasis tarnautojas – Bedarbio pašalpa – Įmokų mokėjimas į senatvės pensijos draudimo sistemą – Pavėluotai pareikštas skundas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo W. Buschak prašo, pirma, panaikinti 2012 m. vasario 24 d. Europos Komisijos sprendimą neatsižvelgti į ieškovo nedarbingumo laikotarpį mokant jam senatvės pensiją pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) ir nemokėti pensinių įmokų ir, antra, nurodyti Komisijai atsižvelgti į tai mokant jam senatvės pensiją ir sumokėti pensines įmokas, o nepatenkinus šių reikalavimų, pirma, nurodyti Komisijai pateikti draudimo prašymą Vokietijos pensijų sistemos institucijai atgaline data ir sumokėti įstatyme nustatytas pensines įmokas ir, antra, sumokėti patirtos žalos kompensaciją.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. W. Buschak padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Teisės praradimas praleidus terminą – Atnaujinimas – Sąlyga – Naujas faktas – Sąvoka – Ankstesnį sprendimą patvirtinantis aktas – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 46 straipsnis)

Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnius, remiantis Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 46 straipsniu pagal analogiją taikomus laikiniesiems tarnautojams, pareigūno ar laikinojo tarnautojo institucijai, kurioje jis dirba, teisme pareikšto ieškinio priimtinumo sąlyga yra tinkamas šiuose straipsniuose nustatytos išankstinės administracinės procedūros vykdymas.

Taigi pareigūnas arba laikinasis tarnautojas negali apeiti Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnyje nustatytų terminų pareikšti skundą ir ieškinį, pateikdamas prašymą, kuriuo ginčijamas ankstesnis sprendimas, kuris nebuvo apskųstas per nustatytą terminą. Prašymas persvarstyti galutiniu tapusį sprendimą galėtų būti pateisinamas tik naujomis esminėmis faktinėmis aplinkybėmis. Šiuo atžvilgiu administracijos laiškas, kuriuo tik primenama suinteresuotajam asmeniui jau pranešta informacija, negali būti laikomas jo nenaudai priimtu aktu, dėl kurio galima pradėti skaičiuoti naują terminą inicijuoti teisminę procedūrą.

(žr. 23, 24 ir 26 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1985 m. gegužės 15 d. Sprendimo Esly prieš Komisiją, 127/84, 10 punktas; 1987 m. birželio 4 d. Sprendimo P. prieš ESRK, 16/86, 6 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. gegužės 11 d. Nutarties Whitehead prieš Komisiją, T‑34/91, 18 punktas; 2005 m. gegužės 4 d. Sprendimo Schmit prieš Komisiją, T‑144/03, 147 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. rugsėjo 10 d. Nutarties Speiser prieš Parlamentą, F‑146/06, 22 punktas.