Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

7. listopada 2013.

Predmet F‑57/12

Luigi Marcuccio

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Naknada za invalidnost – Smanjenje iznosa tražbine institucije – Tužba koja je djelomično očito nedopuštena, a djelomično očito potpuno pravno neosnovana“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom L. Marcuccio u biti traži poništenje odluke Europske komisije o smanjenju ukupnog iznosa naknada za invalidnost od 1661,00 eura koji su mu bili isplaćeni za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2011. i popravljanje štete koju je pretrpio zbog tog smanjenja.

Odluka:      Tužba se djelomično odbacuje kao očito nedopuštena, a djelomično kao očito potpuno pravno neosnovana. L. Marcuccio snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije, uključujući troškove postupka privremene pravne zaštite u predmetima F‑57/12 R i T‑464/12 P(R). Nalaže se L. Marcucciu plaćanje iznosa od 2000 eura Službeničkom sudu.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Odluka kojom se nanosi šteta – Obveza obrazlaganja – Odluka koja je dio konteksta poznatog adresatu

(čl. 25. st. 2. Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

2.      Sudski postupak – Sudski troškovi – Troškovi prouzročeni Službeničkom sudu zloporabnom tužbom dužnosnika – Nalog dužnosniku da nadoknadi navedene troškove

(čl. 94. t. (a) Poslovnika Službeničkog suda)

1.      Obveza obrazlaganja odluke kojom se nanosi šteta ima svrhu pružiti osobi u pitanju dovoljnu naznaku o tome je li odluka osnovana i sadrži li pogrešku zbog koje joj se može osporavati zakonitost te omogućiti sudu Unije da provede nadzor nad zakonitošću pobijane odluke. Odluka je dostatno obrazložena ako je akt koji je predmet tužbe dio konteksta poznatog dužnosniku u pitanju i omogućuje mu razumjeti opseg mjere donesene u odnosu na njega.

(t. 30. i 31.)

Izvori:

Službenički sud: 7. listopada 2009., Marcuccio/Komisija, F‑3/08, t. 27. i navedena sudska praksa; 1. prosinca 2010., Gagalis/Vijeće, F‑89/09, t. 67. i navedena sudska praksa

2.      Na temelju članka 94. točke (a) Poslovnika Službeničkog suda, ako su Službeničkom sudu nastali troškovi koje se moglo izbjeći, a posebno zbog očito zloporabne prirode tužbe, Službenički sud može naložiti stranci koja je te troškove prouzročila da ih nadoknadi u potpunosti ili djelomično, pri čemu iznos te naknade ne može premašiti 2000 eura. Tužba troši resurse Službeničkog suda na očito zloporaban način kad tužitelj ne navede nikakvu informaciju o razlogu donošenja odluka institucije, koju mu je institucija pružila i za koju je znao prije podnošenja tužbe.

(t. 55. i 56.)