Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2013 m. gruodžio 12 d.

Byla F‑58/12

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Sprendimas išleisti į pensiją dėl invalidumo – Bendrojo Teismo panaikintas aktas dėl nemotyvavimo – Prašymas įvykdyti teismo sprendimą – Prašymas grąžinti į pareigas – Bendrojo Teismo sprendimo panaikinimas – Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas – ESS 266 straipsnis – Deliktinė institucijos atsakomybė – Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo iš esmės panaikinti Europos Komisijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas jo 2011 m. kovo 25 d. prašymas grąžinti į pareigas ir prašymas atlyginti patirtą žalą.

Nutartis:      Atmesti ieškinį iš dalies kaip akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą. L. Marcuccio padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Atsiradusio ir esamo suinteresuotumo būtinybė – Vertinimas ieškinio pareiškimo momentu – Ieškinys, dėl kurio ieškovas gali gauti naudos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnų ieškiniai – Sprendimas dėl panaikinimo – Pasekmės – Pareiga imtis vykdymo priemonių – Apimtis

(SESV 266 straipsnis)

1.      Tam, kad pareigūno arba buvusio pareigūno prašymas panaikinti jo nenaudai priimtą aktą, kaip jis suprantamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, pateiktas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnius pareikštame ieškinyje būtų priimtinas, šis asmuo ieškinio pareiškimo momentu turi turėti atsiradusį ir tebesantį pakankamai akivaizdų suinteresuotumą, kad minėtas aktas būtų panaikintas; toks interesas reiškia, kad ieškinio rezultatas gali būti naudingas šiam asmeniui.

(žr. 23 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. lapkričio 29 d. Sprendimo Agne-Dapper ir kt. prieš Komisiją ir kt., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 ir T‑139/05, 35 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

Bendrojo Teismo praktika: 2013 m. rugsėjo 11 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, T‑475/11 P, 13–18 punktai.

2.      Tam, kad įvykdytų SESV 266 straipsnyje numatytą pareigą, atitinkama institucija, naudodamasi jai šiuo klausimu suteikta diskrecija ir prižiūrint Sąjungos teismui, turi imtis priemonių, būtinų teismo sprendimui dėl panaikinimo įvykdyti, laikydamasi jai teismo sprendimo rezoliucinės dalies, jo motyvų ir Sąjungos teisės nuostatų.

Kalbant apie teismo sprendimą, kuriuo dėl nemotyvavimo naikinamas sprendimas išleisti į pensiją dėl invalidumo ir prireikus priimamas naujas tinkamai motyvuotas sprendimas dėl invalidumo, reikia nurodyti, kad pirmiausia atitinkama institucija turi patikrinti suinteresuotojo asmens sveikatos būklę.

(žr. 33 ir 34 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo Pessoa e Costa prieš Komisiją, T‑503/04, 69 ir 70 punktai ir juose nurodyta teismų praktika.