Language of document :

Жалба, подадена на 7 май 2012 г. — ZZ и др./ЕИСК

(Дело F-53/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представител: адв. M.-A. Lucas)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)

Предмет на производството

Отмяна на решението на европейския Икономически и социален комитет, с което жалбоподателите са повишени от степен AST 5 в степен AST 6, в частта, определяща мултипликационния коефициент

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията от 20 юли 2011 г. на заместник генералния секретар, отговарящ за общите въпроси, човешките ресурси и вътрешните въпроси, доколкото мултипликационният коефициент в резултат от повишаването на жалбоподателите в степен AST6/1, считано от 1 април 2011 г., определен с тези решения, е определеният им към 1 април 2009 г., а не определеният им на 24 март 2011 г., считано от 1 април 2011 г.,

при условията на евентуалност, посочените решения да се отменят, доколкото мултипликационният коефициент в резултат от повишаването на жалбоподателите не отчита стажа в съответната стъпка, придобит между 1 април 2009 г. и 1 април 2011 г.,

при условията на евентуалност, да се отменят решенията от 20 юли 2011 г., доколкото влизат в сила на 1 април 2011 г., а не на датата, непосредствено следваща влизането в сила на решенията от 24 март 2011 г.

да се осъди ЕИСК да заплати съдебните разноски.