Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 7. maijā – ZZ u.c./EESK

(lieta F-53/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: ZZ u.c. (pārstāvis – M.-A. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība daļēji atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas lēmumu par prasītāju paaugstināšanu no AST 5 pakāpes AST 6 pakāpē daļā, kurā noteikts reizināšanas koeficients

Prasītāju prasījumi:

atcelt Ģenerālsekretāra vietnieka vispārīgajos, cilvēkresursu un organizatoriskajos jautājumos 2011. gada 20. jūlija lēmumus, ciktāl no šajos lēmumus noteiktās prasītāju paaugstināšanas AST 6 pakāpes 1. līmenī sākot ar 2011. gada 1. aprīli izrietošais reizināšanas koeficients ir nevis 2011. gada 24. martā par piemērojamu no 2011. gada 1. aprīļa noteiktais, bet gan viņām 2009. gada 1. aprīlī noteiktais;

pakārtoti, atcelt šos lēmumus, ciktāl no prasītāju paaugstināšanas izrietošajā reizināšanas koeficientā nav ņemts vērā viņu stāžs, kas iegūts laikā no 2009. gada 1. aprīļa līdz 2011. gada 1. aprīlim;

pakārtoti, atcelt 2011. gada 20. jūlija lēmumus, ciktāl tie stājas spēkā 2011. gada 1. aprīlī, nevis nākamajā dienā pēc 2011. gada 24. marta lēmumu spēkā stāšanās;

piespriest EESK atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.