Language of document :

Kanne 7.5.2012 – ZZ v. EMA

(Asia F-51/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajaja S. Orlandi, asianajaja J.-N.Louis, asianajaja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan pyyntö siitä, että hänen sopimuksensa väliaikaisena toimihenkilönä Euroopan lääkevirastossa uusittaisiin, hylättiin.

Vaatimukset

Virkamiestuomioistuimen on kumottava 1.9.2011 tehty päätös, jolla EMA on hylännyt kantajan 22.8.2011 tekemän pyynnön, joka koski kantajan väliaikaisena toimihenkilönä työskentelemistä koskevan sopimuksen uusimista.

Euroopan lääkevirasto on velvoitettava maksamaan kantajalle tilapäisesti 1 euro, mitä määrää voidaan korottaa.

Euroopan lääkevirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.