Language of document :

2012 m. gegužės 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Parlamentą

(Byla F-52/12)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: ZZ, atstovaujama advokato A. Salerno

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Sprendimo, kuriuo Liuksemburgas pripažįstamas ieškovės pagrindine gyvenamąja vieta, ir sprendimo, kuriuo pranešama apie pakeistas ieškovės teises į pensiją ir korekcinio koeficiento netaikymą Prancūzijai nuo 2010 m. sausio 1 d., panaikinimas

Ieškovės reikalavimai

Pagrindiniai reikalavimai:

panaikinti sprendimą, kuriuo Liuksemburgas pripažįstamas ieškovės pagrindine gyvenamąja vieta, ir 2011 m. birželio 28 d. sprendimą, kuriuo pranešama apie pakeistas ieškovės teises į pensiją ir korekcinio koeficiento netaikymą Prancūzijai nuo 2010 m. sausio 1 d.,

priteisti iš Parlamento pervesti nepagrįstai gautas sumas,

priteisti iš Parlamento sumokėti neišmokėtas pensijos sumas ir palūkanas už praleistą terminą, apskaičiuotas nuo tos dienos, kai neišmokėtos sumos tapo mokėtinos, pagal Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytą ir referenciniu laikotarpiu taikytą palūkanų normą, padidintą dviem punktais.

Papildomi reikalavimai:

panaikinti ginčijamus sprendimus tiek, kiek jie turi poveikį atgaline data nuo 2010 m. sausio 1 d.,

priteisti iš Parlamento sumokėti neišmokėtas pensijos sumas ir palūkanas už praleistą terminą, apskaičiuotas nuo tos dienos, kai neišmokėtos sumos tapo mokėtinos, pagal Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytą ir referenciniu laikotarpiu taikytą palūkanų normą, padidintą dviem punktais.

Abiem atvejais ieškovė prašo priteisti iš Parlamento bylinėjimosi išlaidas.