Language of document :

Acțiune introdusă la 7 mai 2012 – ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-52/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: A. Salerno, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea, pe de o parte, a deciziei de stabilire a reședinței principale a reclamantului în Luxemburg și, pe de altă parte, a deciziei cuprinzând avizul de modificare a drepturilor de pensie ale reclamantului și prin care se elimină coeficientul corector pentru Franța cu începere de la 1 ianuarie 2010

Concluziile reclamantului

Cu titlu principal:

anularea deciziei de stabilire a reședinței principale a reclamantului în Luxemburg și a deciziei din 28 iunie 2011 cuprinzând avizul de modificare a drepturilor de pensie ale reclamantului și prin care se elimină coeficientul corector pentru Franța cu începere de la 1 ianuarie 2010,

obligarea Parlamentului European la stabilirea sumelor nedatorate percepute în mod repetat,

obligarea Parlamentului European la plata sumelor restante de pensie rezultate împreună cu dobânzi moratorii corespunzătoare, calculate de la data scadenței sumelor restante datorate, la rata dobânzii stabilite de Banca Centrală Europeană aplicabile pentru principalele operațiuni de refinanțare în perioada în discuție, majorată cu două puncte.

Cu titlu subsidiar:

anularea deciziilor atacate întrucât au efecte retroactive de la 1 ianuarie 2010,

obligarea Parlamentului European la plata sumelor restante de pensie rezultate împreună cu dobânzi moratorii corespunzătoare, calculate de la data scadenței sumelor restante datorate, la rata dobânzii stabilite de Banca Centrală Europeană aplicabile pentru principalele operațiuni de refinanțare în perioada în discuție, majorată cu două puncte,

în orice caz, obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.