Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

της 6ης Ιουνίου 2012

Υπόθεση F‑54/12 R

Luigi Carosi

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Γενικός διαγωνισμός — Αποκλεισμός από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως — Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Fumus boni juris — Δεν υφίσταται — Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό — Επαγγελματική πείρα»

Αντικείμενο: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων υποβληθείσα δυνάμει των άρθρων 278 ΣΛΕΕ και 157 ΕΚΑΕ καθώς και του άρθρου 279 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Carosi ζητεί, μεταξύ άλλων, την αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως με την οποία η εξεταστική επιτροπή του γενικού διαγωνισμού EPSO/AST/117/11 (στο εξής: εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού ή εξεταστική επιτροπή) τον απέκλεισε από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως του εν λόγω διαγωνισμού.

Απόφαση: Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

Υπάλληλοι — Διαγωνισμός — Διαγωνισμός βάσει τίτλων και εξετάσεων — Προϋποθέσεις συμμετοχής — Καθορισμός με την προκήρυξη διαγωνισμού — Αξιολόγηση της επαγγελματικής πείρας των υποψηφίων από την εξεταστική επιτροπή — Δικαστικός έλεγχος — Όρια — Διαγωνισμός στον τομέα της γραμματείας

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα III, άρθρα 2 και 5)

Στην εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού απόκειται να εκτιμά κατά περίπτωση αν η προβαλλόμενη από κάθε υποψήφιο επαγγελματική πείρα αντιστοιχεί στο απαιτούμενο από την προκήρυξη διαγωνισμού επίπεδο. Η εξεταστική επιτροπή διαθέτει συναφώς διακριτική εξουσία, στο πλαίσιο των διατάξεων του ΚΥΚ σχετικά με διαδικασίες διαγωνισμών, να αξιολογεί την προγενέστερη επαγγελματική πείρα των υποψηφίων τόσο ως προς τη φύση και τη διάρκειά της όσο και ως προς την περισσότερο ή λιγότερο στενή σχέση που αυτή μπορεί να έχει με τις απαιτήσεις της προς πλήρωση θέσεως. Επομένως, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας που ασκεί, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να περιορίζεται στην εξέταση του ζητήματος αν η άσκηση της διακριτικής εξουσίας ενέχει πρόδηλη πλάνη ή όχι.

Συναφώς, δεν ενέχει πρόδηλη πλάνη η εκτίμηση εξεταστικής επιτροπής σύμφωνα με την οποία, κατά την έκδοση της αποφάσεως αποκλεισμού από διαγωνισμό στον τομέα της γραμματείας, συγκεκριμένο πανεπιστημιακό πτυχίο ή επαγγελματική πείρα, ειδικότερα στον νομικό τομέα, δεν ανταποκρίνονται, αντιστοίχως, σε πτυχίο ή σε επαγγελματική πείρα που έχουν αποκτηθεί στον τομέα της γραμματείας.

(βλ. σκέψεις 35, 39, 40 και 47)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 1 Ιουλίου 2010, F‑40/09, Časta κατά Επιτροπής, σκέψη 58 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία