Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE

6 iunie 2012

Cauza F‑54/12 R

Luigi Carosi

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Concurs general – Neadmiterea participării la probele de evaluare – Procedura măsurilor provizorii – Cerere de suspendare a executării – Fumus boni iuris – Lipsă – Condiții specifice de admitere la concurs – Experiență profesională”

Obiectul: Cerere introdusă în temeiul articolelor 278 TFUE și 157 EA, precum și al articolului 279 TFUE, aplicabilă Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Carosi solicită, în special, suspendarea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AST/117/11 (denumită în continuare „comisia de evaluare din cadrul concursului” sau „comisia de evaluare”) de a nu accepta participarea acestuia la probele de evaluare din cadrul concursului menționat

Decizia: Respinge cererea de acordare a măsurilor provizorii. Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Concurs – Concurs pe bază de dosare și de examene – Condiții de admitere – Stabilire prin anunțul de concurs – Aprecierea experienței profesionale a candidaților de către comisia de evaluare – Control jurisdicțional – Limite – Concurs în domeniul secretariatului

(Statutul funcționarilor, anexa III, art. 2 și 5)

Comisia de evaluare din cadrul unui concurs are răspunderea de a aprecia, de la caz la caz, dacă experiența profesională pe care o prezintă fiecare candidat corespunde nivelului impus prin anunțul de concurs. Comisia de evaluare dispune în această privință de o putere discreționară, în cadrul dispozițiilor din statut referitoare la procedurile de concurs, în ceea ce privește aprecierea atât a naturii și a duratei experienței profesionale anterioare a candidaților, cât și a raportului mai mult sau mai puțin apropiat pe care îl are aceasta cu exigențele postului care trebuie ocupat. Astfel, în cadrul controlului său de legalitate, Tribunalul Funcției Publice trebuie să se limiteze la verificarea împrejurării dacă o eroare vădită nu a viciat exercitarea acestei atribuții.

În această privință, o comisie de evaluare din cadrul unui concurs nu realizează o apreciere vădit eronată atunci când consideră, cu ocazia adoptării deciziei de neadmitere la un concurs în domeniul secretariatului, că o diplomă universitară, precum și o experiență profesională în special în domeniul juridic nu corespund unei diplome în domeniul secretariatului și, respectiv, unei experiențe profesionale în același domeniu.

(a se vedea punctele 35, 39, 40 și 47)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 1 iulie 2010, Časta/Comisia, F‑40/09, punctul 58 și jurisprudența citată