Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 7. november 2013 – Cortivo mod Parlamentet

(Sag F-52/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – justeringskoefficient – bopælsmedlemsstaten – begreb – hovedbopæl – bopæl, der deles mellem to medlemsstater – dokumentation – berettiget forventning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Frankrig) (ved advokat A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved M. Ecker og S. Alves, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation dels af afgørelsen om fastsættelse af sagsøgerens hovedbopæl i Luxembourg, dels af afgørelsen om meddelelse af ændring af sagsøgerens pensionsrettigheder og om ophævelse af justeringskoefficienten for Frankrig fra den 1. januar 2010

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Maria Luisa Cortivo bærer sine egne omkostninger og betaler Parlamentets omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 200 af 7.7.2012, s. 22.