Language of document : ECLI:EU:F:2011:119

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 14. julija 2011

Zadeva F‑98/07

Nicole Petrilli

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Pomožni pogodbeni uslužbenci – Pogodba za določen čas – Pravila v zvezi z najdaljšim trajanjem zaposlitve nestalnega osebja v službah Komisije – Odločba o zavrnitvi podaljšanja pogodbe – Nezakonitost – Obseg povračila škode – Presoja ex æquo et bono“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero N. Petrilli predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 20. julija 2007 o zavrnitvi njene prošnje za podaljšanje pogodbe začasne pogodbene uslužbenke ter naložitev Komisiji, naj plača odškodnino.

Odločitev:      Znesek denarne odškodnine, ki ga mora plačati Komisija na podlagi sodbe Sodišča za uslužbence z dne 29. januarja 2009 v zadevi Petrilli proti Komisiji (F‑98/07), je določen na 12.097,43 EUR, skupaj z obrestmi po obrestni meri, ki jo je določila Evropska centralna banka za glavne transakcije refinanciranja in se uporablja v zadevnem obdobju, povišani za dve točki. Komisija nosi vse stroške, nastale v fazi postopka pred razglasitvijo zgoraj navedene sodbe z dne 29. januarja 2009, ter svoje stroške in polovico stroškov tožeče stranke, nastale v poznejši fazi postopka. Tožeča stranka nosi polovico svojih stroškov, nastalih v fazi po razglasitvi zgoraj navedene sodbe z dne 29. januarja 2009.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Odškodninska tožba – Razglasitev ničnosti izpodbijanega nezakonitega akta – Primerno povračilo nepremoženjske škode

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

Razglasitev ničnosti nezakonitega akta je lahko sama po sebi primerno in načeloma zadostno povračilo nepremoženjske škode, ki jo je ta akt lahko povzročil, razen če tožeča stranka dokaže, da je utrpela nepremoženjsko škodo, ki jo je mogoče ločiti od nezakonitosti, na kateri temelji razglasitev ničnosti, in je ni mogoče v celoti povrniti z navedeno razglasitvijo ničnosti.

(Glej točko 28.)


Napotitev na:

Sodišče: 9. julij 1987, Hochbaum in Rawes proti Komisiji, 44/85, 77/85, 294/85 in 295/85, točka 22; 7. februar 1990, Culin proti Komisiji, C‑343/87, točki 27 in 28;

Sodišče prve stopnje: 9. november 2004, Montalto proti Svetu, T‑116/03, točka 127; 6. junij 2006, Girardot proti Komisiji, T‑10/02, točka 131;

Splošno sodišče Evropske unije: 9. december 2010, Komisija proti Stracku, T‑526/08 P, točka 58;

Sodišče za uslužbence: 8. maj 2008, Suvikas proti Svetu, F‑6/07, točka 151.