Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 22.5.2008 - Cova v. komissio

(Asia F-101/07)1

(Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvät seikat - Oikeudenkäyntiväite)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Philippe Cova (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. A. Pappas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla rajoitetaan henkilöstösääntöjen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tasoituskorvauksen maksaminen väliaikaisesti yksikön päällikön virkaa hoitavalle virkamiehelle korkeintaan vuoden pituiseen ajanjaksoon

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 269, 10.11.2007, s. 73.