Language of document :

2007 m. rugsėjo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Kerstens prieš Komisiją

(Byla F-102/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgija), atstovaujamas advokato MC. Mourato

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti 2005 m. lapkričio 23 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, skiriantį ieškovui 3 Generalinio direktorato pirmenybės balus (GDPB) per 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, paskelbtą 2005 m. lapkričio 23 d. Administraciniuose pranešimuose Nr. 85/2005.

panaikinti 2005 m. lapkričio 23 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, skiriantį ieškovui 0 GDPB per 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, paskelbtą 2005 m. lapkričio 23 d. Administraciniuose pranešimuose Nr. 85/2005.

panaikinti 2006 m. lapkričio 17 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, skiriantį ieškovui 0 GDPB per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, paskelbtą Administraciniuose pranešimuose Nr. 55/2006.

panaikinti 2006 m. lapkričio 17 d. eksplicitinį Paskyrimų tarnybos sprendimą, skiriantį ieškovui 0 pirmenybės balų už institucijos interesais atliktą darbą (PBII) per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, paskelbtą Administraciniuose pranešimuose Nr. 55/2006.

panaikinti 2007 m. birželio 15 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo nepatenkinami ieškovo skundai Nr. R/142/07 ir R/183/07, pareikšti, atitinkamai, 2007 m. vasario 16 ir 22 dienomis.

nustatyti, kad šioje srityje išlieka teisė remtis įgaliojimų viršijimu, drausminių procedūrų taisyklių pažeidimu, o taip pat teisė reikalauti iš Europos Bendrijų Komisijos patirtos žalos atlyginimo.

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas, A 12 kategorijos pareigūnas, nurodo penkis ieškinio pagrindus, iš kurių pirmasis yra susijęs su pirmenybės balų kvotos išnaudojimo principo, kylančio iš Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų (BĮN 45) 5 straipsnio, pažeidimu ir su akivaizdžia vertinimo klaida, padaryta generalinio direktoriaus dėl GDPB skyrimo per 2004 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Antrasis ieškinio pagrindas yra susijęs su BĮN 45 4-6 straipsnių pažeidimu ir su akivaizdžia vertinimo klaida skiriant GDPB už 2005 ir 2006 metus.

Trečiasis ieškinio pagrindas yra susijęs su BĮN 45 9 straipsnio pažeidimu ir su akivaizdžia vertinimo klaida skiriant pirmenybės balus už institucijos interesais atliktą papildomą darbą (PBII). Papildomai, trečiasis ieškinio pagrindas yra susijęs su įstatymo negaliojimo atgal ir teisinio saugumo principų pažeidimais.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas yra susijęs su vienodo požiūrio principo pažeidimu skiriant GDPB už 2004, 2005 ir 2006 metus bei PBII 2006 už metus.

Penktasis ieškinio pagrindas yra susijęs su pareigos motyvuoti pažeidimu skiriant GDPB už 2004, 2005 ir 2006 metus.

Galiausiai, ieškovas nurodo, jog pasilieka teisę remtis įgaliojimų viršijimu ir drausminių procedūrų taisyklių pažeidimu, o taip pat reikalauti iš Komisijos patirtos žalos atlyginimo.

____________