Language of document :

Sag anlagt den 24. november 2020 – Schmid mod EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE)

(Sag T-700/20)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Gabriele Schmid (Halbenrain, Østrig) (ved advokat)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Østrig)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Gabriele Schmid

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærket Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE i farverne blå, gul, grøn, (creme-) hvid – EU-varemærke nr. 10 108 454

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 23. september 2020 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2186/2019- 4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 59, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 7, stk. 1, litra i), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

____________