Language of document :

Kanne 24.11.2020 – Schmid v. EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark

(Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE)

(asia T-700/20)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Gabriele Schmid (Halbenrain, Itävalta) (edustaja: asianajaja A. Ginzburg)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Itävalta)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE ja jonka värit ovat sininen, valkoinen, keltainen, vihreä, (kerman-)valkoinen – EU-tavaramerkki nro 10 108 454

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 23.9.2020 asiassa R 2186/2019-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä 7 artiklan 1 kohdan i alakohdan kanssa, rikkominen.

____________