Language of document :

Определение на Общия съд от 10 септември 2013 г. — Aeroporia Aigaiou Aeroporiki и Marfin Investment Group Symmetochon/Комисия

(Дело T-202/11)1

Език на производството: английски

Председателят на седми състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.