Language of document :

Rettens kendelse af 10. september 2013 – Aeroporia Aigaiou Aeroporiki og Marfin Investment Group Symmetochon mod Kommissionen

(Sag T-202/11) 1

Processprog: engelsk

Formanden for Syvende Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

____________

1    EUT C 160 af 28.5.2011.