Language of document :

Rješenje Općeg suda od 10. rujna 2013. – Aeroporia Aigaiou Aeroporiki i Marfin Investment Group Symmetochon protiv Komisije

(Predmet T-202/11)1

Jezik postupka: engleski

Predsjednik sedmog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

____________

1    SL C 160, 28.5.2011.