Language of document :

Uznesenie Všeobecného súdu z 10. septembra 2013 – Aeroporia Aigaiou Aeroporiki a Marfin Investment Group Symmetochon/Komisia

(vec T-202/11)1

Jazyk konania: angličtina

Predseda siedmej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 160, 28.5.2011.