Language of document :

Sklep Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2013 – Aeroporia Aigaiou Aeroporiki in Marfin Investment Group Symmetochon proti Komisiji

(Zadeva T-202/11)1

Jezik postopka: angleščina

Predsednik sedmega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1 UL C 160, 28.5.2011