Language of document :

2011. április 4-én benyújtott kereset - Aeroporia Aigaiou Aeroporiki és Marfin Investment Group Symmetochon kontra Bizottság

(T-202/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE (Athén, Görögország) és Marfin Investment Group Symmetochon AE (Athén, Görögország) (képviselők: A. Ryan solicitor, G. Bushell solicitor, P. Stamou és I. Dryllerakis ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Aegean Airlines S.A. és az Olympic Air S.A., az Olympic Handling S.A. és az Olympic Engineering S.A. 139/2004/EK tanácsi rendelet1 szerinti tervezett összefonódásával kapcsolatos COMP/M.5830. sz. ügyben 2011. január 26-án hozott C(2011)316. sz. bizottsági határozatot; valamint

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek hat jogalapra hivatkoznak.

Lényeges eljárási szabályok megsértésére és/vagy a kizárólag az időtényezőre érzékeny légi utasok piacának meghatározása során állítólagosan vétett nyilvánvaló értékelési hibára alapított első jogalap, mivel:

a Bizottság eredmény- illetve bevételkezelő rendszereket alkalmaz az időtényezőre érzékeny utasok piaca meghatározásának alapjául, amely rendszereket igazgatási eljárás keretében soha nem vitattak meg; és

a határozat nem alapulhat a kizárólag az időtényezőre érzékeny légi utasokból álló piacon, mivel ezt a korszerű gazdasági gondolkodás nem tudja alátámasztani és ellentétes a Bizottság saját dokumentumával.

Az azon következtetés levonása során állítólagosan vétett nyilvánvaló értékelési hibára alapított második jogalap, hogy a komphajók csupán "korlátozott versenyakadályt" képeznek a nyolc útvonalon zajló légi szolgáltatásokkal szemben, mivel:

a Bizottság által a következtetéseinek alátámasztására felhozott bizonyíték igen szelektív, sérti a bizonyításfelvétel valamennyi szabályát és nem tartalmaz semmiféle empirikus tanulmányt vagy felmérést. Ezen túlmenően az említett bizonyíték objektív vizsgálata valójában az ezzel ellentétes következtetést támasztja alá, azaz hogy a komphajók valódi versenyakadályt képeznek az említett nyolc útvonalon közlekedő, időtényezőre nem érzékeny utasok és/vagy valamennyi utas számára.

Az indokolás elmulasztására és/vagy jogi hibára, és/vagy az azon következtetés levonása során állítólagosan vétett nyilvánvaló értékelési hibára alapított harmadik jogalap, hogy a hatékony versenyt jelentősen korlátozná az Aegean és az Olympic közötti szoros versenyhelyzet megszűnése, mivel:

a határozat nem fejti ki a hátránnyal kapcsolatos pontos elméletet; és

a Bizottság nem szolgál következetes és szilárd bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy valamely felperes utasai nem választanák inkább a komphajókat a légi közlekedési díjak 5-10%-os emelkedése esetében, holott ez volna a releváns kérdés.

Az azon következtetés levonása során állítólagosan vétett nyilvánvaló értékelési hibára és/vagy jogi hibára alapított negyedik jogalap, hogy léteznek olyan belépési akadályok, amelyek a piacra való, az összefonódást követő belépését valószínűtlenné teszik, mivel:

a Bizottság a piacra való belépéssel kapcsolatos határozott és alátámasztott terveket az összefonódást megelőzően szükségessé tevő helytelen jogi vizsgálatot alkalmazott, amely vizsgálatot lehetetlen teljesíteni; és

a Bizottság tényszerű értékelése téves, igen szelektív bizonyítékokon alapul, és teljes egészében elmulasztja a körültekintő vizsgálat elvégzését.

Lényeges eljárási szabályok megsértésére és/vagy az ellentmondások elemzése során állítólagosan vétett nyilvánvaló értékelési hibára alapított ötödik jogalap, mivel:

az Aegean ellentmondása tekintetében a határozatban szereplő következtetések teljes egészében az alperesek védelemhez való jogainak megsértésére épülnek. A felperesek igen tág terjedelmű beadványai ellenére a Bizottság az igazgatási eljárás során nem vitatta meg az Aegean ellentmondását, meglátásait pedig első alkalommal a határozatban indokolta. Ezen túlmenően a Bizottság értékelése téves, mivel az kizárólag utólagos elemzésen alapul; és

az Olympic ellentmondását illetően a Bizottság elemzése a Marfin által előterjesztett modell bírálatára korlátozódik, és főként amiatt nem tartalmaz megfelelő előzetes értékelést, mert nem terjed túl az IATA 2011 nyári szezonján. A következtetések pedig ráadásul puszta kijelentések, amelyek nem adatokon alapulnak.

A felperesek alapvető jogainak állítólagos megsértésére alapított hatodik jogalap, mivel:

a Bizottság előtt lefolytatott igazgatási eljárásban nem teljesültek a tisztességes igazgatásnak az emberi jogok európai egyezménye 6. cikkének (1) bekezdésében előírt tisztességes eljáráshoz való jogban tükröződő normái, valamint az Alapjogi Charta 41. cikkében rögzített gondos ügyintézés kötelezettsége. A Bizottság nem tett eleget a gondos vizsgálatra irányuló kötelezettségének, ekként pedig a felperesekre hárította a bizonyítás terhét.

____________

1 - A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 24., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet 3. kötet, 40. o.)