Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. svibnja 2019. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – VG Bild-Kunst protiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(predmet C-392/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: VG Bild-Kunst

Druga stranka u revizijskom postupku: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Prethodno pitanje

Predstavlja li uključivanje framingom autorskog djela, koje je uz pristanak nositelja prava dostupno na internetskoj stranici kojoj se slobodno može pristupiti, na internetsku stranicu treće osobe priopćavanje autorskog djela javnosti u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2001/29/EZ1 ako do tog uključivanja dolazi uslijed zaobilaženja zaštitnih mjera protiv framinga koje je poduzeo ili naložio nositelj prava?

____________

1 Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu, SL 2001., L 167, str. 10. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.)