Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2019. május 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VG Bild-Kunst kontra Stiftung Preußischer Kulturbesitz

(C-392/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: VG Bild-Kunst

Alperes: Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Egy szabadon hozzáférhető internetes oldalon a jogosult beleegyezésével elérhető műnek egy harmadik személy internetes oldalára framing útján történő beágyazása a mű 2001/29/EK irányelv1 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett nyilvánossághoz közvetítését jelenti-e, ha az a jogosult által a framing ellen hozott vagy kezdeményezett védelmi intézkedések megkerülésével történik?

____________

1 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.).