Language of document :

5. novembril 2020 esitatud hagi – Muratbey Gida versus EUIPO – M. J. Dairies (Kolmekordses spiraalis juust)

(kohtuasi T-662/20)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Türgi) (esindaja: advokaat M. Schork)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgaaria)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse disainilahenduse omanik: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune disainilahendus: ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr DM/080641-0002 (kolmekordses spiraalis kollane juust)

Vaidlustatud otsus: EUIPO kolmanda apellatsioonikoja 21. augusti 2020. aasta otsus asjas R 1925/2019-3

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja jätta rahuldamata teise menetluspoole apellatsioonikojas esitatud taotlus tunnistada kehtetuks ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr DM/080641-0002;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

nõukogu määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 6 rikkumine;

nõukogu määruse (EÜ) 6/2002 artikli 1 lõike 1 rikkumine.

____________