Language of document :

Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 8. juuni 2017. aasta otsus – Dextro Energy GmbH & Co. KG versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-296/16 P)1

(Apellatsioonkaebus – Tarbijakaitse – Määrus (EÜ) nr 1924/2006 – Toidu kohta esitatavad tervisealased väited, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited – Teatavate väidete nimekirja kandmise taotluse rahuldamata jätmine hoolimata Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) positiivsest arvamusest)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Dextro Energy GmbH & Co. KG (esindajad: Rechtsanwalt M. Hagenmeyer ja Rechtsanwalt T. Teufer)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon (esindajad: S. Grünheid ja K. Herbout-Borczak)

Resolutsioon

1.    Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.    Mõista kohtukulud välja Dextro Energy GmbH & Co. KG-lt.

____________

1 ELT C 287, 8.8.2016.