Language of document :

Presuda Suda (osmo vijeće) od 8. lipnja 2017. – Dextro Energy GmbH & Co. protiv Europske komisije

(predmet C-296/16 P)1

(Žalba – Zaštita potrošača – Uredba (EZ) br. 1924/2006 – Zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti te na razvoj i zdravlje djece – Odbijanje zahtjeva za uvrštenje na popis određenih tvrdnji unatoč pozitivnom mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA))

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Dextro Energy GmbH & Co. KG (zastupnici: M. Hagenmeyer i T. Teufer, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija (zastupnici: S. Grünheid i K. Herbout-Borczak, agenti)

Izreka

Žalba se odbija.

Društvu Dextro Energy GmbH & Co. KG nalaže se snošenje troškova.

____________

1 SL C 287, 8. 8. 2016.