Language of document :

2017 m. birželio 8 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Dextro Energy GmbH & Co. KG / Europos Komisija

(Byla C-296/16 P)1

(Apeliacinis skundas – Vartotojų apsauga – Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 – Tam tikri maisto produktų sveikumo teiginiai, nesusiję su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata – Prašymo įtraukti tam tikrus teiginius atmetimas nepaisant teigiamos Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) nuomonės)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Dextro Energy GmbH & Co. KG, atstovaujama advokatų M. Hagenmeyer ir T. Teufer

Kita proceso šalis: Europos Komisija, atstovaujama S. Grünheid ir K. Herbout-Borczak

Rezoliucinė dalis

1.    Atmesti apeliacinį skundą.

2.    Priteisti iš Dextro Energy GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 287, 2016 8 8.