Language of document : ECLI:EU:C:2017:437

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 8. června 2017 – Dextro Energy v. Komise

(věc C296/16 P)(1)

„Kasační opravný prostředek – Ochrana spotřebitele – Nařízení (ES) č. 1924/2006 – Zdravotní tvrzení při označování potravin jiná než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí – Zamítnutí žádosti o zápis určitých tvrzení navzdory kladnému stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)“

1.      Právo Evropské unie – Zásady – Proporcionalita – Působnost – Posuzovací pravomoc unijního normotvůrce – Soudní přezkum – Meze

(Článek 5 odst. 4 SEU)

(viz body 48–50)

2.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Chybné posouzení skutkového stavu – Nepřípustnost – Přezkum Soudním dvorem posouzení skutkového stavu a důkazů provedeného Tribunálem – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení

(Článek 256 odst. 1 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec)

(viz body 56, 57, 73, 97)

3.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Neexistence přesné kritiky určitého bodu úvah Tribunálu a právních argumentů na podporu kasačního opravného prostředku – Nepřípustnost

[Článek 256 odst. 1 druhý pododstavec SFEU; jednací řád Soudního dvora, čl. 168 odst. 1 písm. d); statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec; a čl. 169 odst. 2]

(viz body 60, 78, 86, 95, 101, 116)

4.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Pouhé zopakování žalobních důvodů a argumentů předložených před Tribunálem – Nepřípustnost

(Článek 256 odst. 1 druhý pododstavec SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec)

(viz bod 61)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Společnosti Dextro Energy GmbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.


1 Úř. věst. C 287, 8.8.2016.