Language of document : ECLI:EU:C:2017:437

Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 8. junija 2017 –
Dextro Energy/Komisija

(Zadeva C296/16 P)(1)

„Pritožba – Varstvo potrošnikov – Uredba (ES) št. 1924/2006 – Zdravstvene trditve na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok – Zavrnitev prošnje za vključitev nekaterih trditev kljub pozitivnemu mnenju Evropske agencije za varnost hrane (EFSA)“

1.      Pravo Evropske unije – Načela – Sorazmernost – Obseg – Prosta presoja zakonodajalca Unije – Sodni nadzor – Meje

(člen 5(4) PEU)

(Glej točke od 48 do 50.)

2.      Pritožba – Razlogi – Napačna presoja dejstev – Nedopustnost – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov s strani Splošnega sodišča – Izključitev, razen ob izkrivljanju

(člen 256(1) PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

(Glej točke 56, 57, 73 in 97.)

3.      Pritožba – Razlogi – Neobstoj natančne kritike dela razlogovanja Splošnega sodišča in pravnih trditev v utemeljitev pritožbe – Nedopustnost

(člen 256(1), drugi pododstavek, PDEU; Poslovnik Sodišča, člen 168(1)(d); Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek; in 169(2))

(Glej točke 60, 78, 86, 95, 101 in 116.)

4.      Pritožba – Razlogi – Zgolj ponovitev razlogov in trditev, predstavljenih pred Splošnim sodiščem – Nedopustnost

(člen 256(1), drugi pododstavek, PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

(Glej točko 61.)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Družbi Dextro Energy GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


1 UL C 287 z dne 8.8.2016.